Založit webové stránky nebo eShop

Organizace dne v MŠ


6:30 – 8:45        - scházení dětí
                             - ranní hry dle přání dětí
                             - logopedická prevence
                             - smyslové a tvořivé hry

8:45 – 10:00      - ranní pohybové činnosti
                             - hygiena, svačina
                             - didakticky zacílené činnosti záměrné i spontánní
                             - individuální práce s dětmi

10:00 – 12:00    - příprava na pobyt venku
                             - pobyt venku
                               (délka pobytu venku je závislá na ročním období a aktuálním počasí!)

12:00 12:45    - hygiena, oběd
                             - příprava na odpočinek

12:45 – 14:00    - zájmové činnosti dětí (kroužky)
                             - odpočinek
                             - náhradní nespací aktivity

14:00 – 14:30    - hygiena, oblékání dětí

14:30 – 16:30   - odpolední zájmové činnosti dětí(kroužky)
                            - svačina
                            - opakování didakticky cílených činností
                            - spontánní hry dětí

 

TOPlist